Υγιεινής & ασφάλεια των τροφίμων

To ISO 22000 / η μελέτη HACCP/ το FSSC 22000 αποτελούν μεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων για τον τελικό Kαταναλωτή.

Η μεθοδολογία αυτή βρίσκει εφαρμογή σε κάθε Επιχείρηση τροφίμων που μπορεί να δραστηριοποιείται σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, μετά την πρωτογενή παραγωγή τροφίμων, δηλαδή :

 • Την παρασκευή.
 • Τη μεταποίηση.
 • Την παραγωγή.
 • Τη συσκευασία.
 • Την αποθήκευση.
 • Τη μεταφορά.
 • Τη διανομή.
 • Τη διακίνηση.
 • Την προσφορά προς πώληση και τη τελική διάθεση.

ΜΕΛΕΤΗ HACCP:

Αναφέρεται ότι η εφαρμογή μελέτης HACCP, είναι νομοθετημένη σε εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τονίζεται ότι το HACCP είναι το σύστημα που υιοθετείται στην Κοινοτική Οδηγία 93/43/ΕΟΚ της 14/07/93 για την υγιεινή των τροφίμων ως η επίσημη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη HACCP δύναται να πιστοποιηθεί κατά CODEX ALIMENTARIUS.

ISO 22000:

Είναι διεθνές πιστοποιήσιμο πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, της διαδραστικής επικοινωνίας και της διαχείρισης συστήματος. Το Σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και των ειδών διατροφής.

FSSC 22000:

Αποτελεί αναγνωρισμένο πιστοποιήσιμο πρότυπο. Συνδυάζει την εφαρμογή του ISO 22000 και του βρετανικού προτύπου PAS 220:2008 που ορίζει τα προαπαιτούμενα προγράμματα για την ασφάλεια των τροφίμων. Είναι ισότιμο του BRC & IFS.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ :

 • Αξιολόγηση και έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων.
 • Διασφάλιση και πρόληψη της εμφάνισης κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών.
 • Δυνατότητα προβολής της υγιεινής (από την άποψη της ασφάλειας για τον πελάτη) των τροφίμων που παράγονται.
 • Μείωση του κόστους κυρίως από τη μείωση των απωλειών εσωτερικά στις φάσεις διακίνησης των τροφίμων.
 • Μείωση του κινδύνου αποζημιώσεων κ.τ.λ. που τυχόν οφείλονται σε παραβάσεις του κώδικα τροφίμων κ.τ.λ.
 • Εναρμόνιση της Επιχείρησης με τη νομοθεσία.