Η Εταιρεία μας παρέχει όλων των ειδών τεχνικών ελέγχων σε βιομηχανίες και λοιπές τεχνικές εγκαταστάσεις. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις ανυψωτικού εξοπλισμού όπως γερανογέφυρες, περονοφόρα, καλαθοφόρα , δοχεία πίεσης και ανελκυστήρες.
Οφέλη από την υπηρεσία
Οι βιομηχανικοί έλεγχοι σε εξοπλισμό που υπόκειται στις Κοινοτικές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE, είναι υποχρεωτικοί από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και επί τοις ουσίας καθιστούν τον εξοπλισμό ασφαλή ως προς χρήση.
Πέρα από την κάλυψη της Εταιρείας σας για τις νομικές απαιτήσεις της σήμανσης CE, οι ουσιαστικοί βιομηχανικοί έλεγχοι, σας παρέχουν την πληροφόρηση για το κατά πόσο είναι ουσιαστικά ασφαλής ο εξοπλισμός λειτουργίας της επιχείρησης σας.
Η δική μας προσέγγιση
Η παροχή υπηρεσιών βιομηχανικών/τεχνικών ελέγχων είναι μια διαδικασία ουσιαστικής επιθεώρησης που σκοπό έχει, χωρίς υψηλό κόστος, να δώσει στον επιχειρηματία την πληροφόρηση που χρειάζεται ώστε να λειτουργεί ασφαλώς, μειώνοντας το κίνδυνο και συνεπώς τις επιπτώσεις των ατυχημάτων ή/και των σχετικών ελέγχων και υψηλών προστίμων από τις αρμόδιες Αρχές.