εκπαίδευση Προσωπικού σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας  στον εργασιακό χώρο.

Η  κατάρτιση του προσωπικού και των στελεχών μιας επιχειρησης , αποτελεί μία διαχρονική υπηρεσία και μια μονιμη αναγκη . Τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί η εταιρεια μας καλύπτουν πλήρως τις εργοδοτικές υποχρεώσεις (Π.Δ. 17/96, αρ. 12) και διοργανώνονται με γνώμονα την ουσιαστική πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, προσφέροντας προστιθέμενη αξία σε στελέχη και εργαζομένους.

 

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρεχουμε συνοψίζονται στα εξής:

 

 • Διοργάνωση Ανοικτών Σεμιναρίων για την κατάρτιση στελεχών, Τεχνικών Ασφαλείας, Project Managers κτλ.
 • Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση Προσωπικού, για την εκπαίδευση εργαζομένων, σε σειρά επαγγελματικών κινδύνων συγκεκριμένων στην κάθε επιχείρηση.
 • Εξ’αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω internet, σύγχρονη ή ασύγχρονη, που απευθύνεται σε στελέχη και εργαζομένους.
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, εντύπων, φυλλαδίων, οδηγιών κτλ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

 • Γενικές Αρχές Ασφάλειας & Υγείας
 • Νομοθετικό Πλαίσιο Ασφάλειας & Υγείας
 • Ο Ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας & του Ιατρού Εργασίας
 • Ασφαλής Εργασία με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
 • Αντιμετώπιση Έκτακτης Ανάγκης για Εργαζομένους (Πυρκαγιά – Σεισμός)
 • Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων
 • Προστασία από Ηλεκτρικούς Κινδύνους
 • Εργαλεία Χειρός – Ηλεκτρικά Εργαλεία – Υδραυλικά Έργαλεία
 • Φυσικοί & Χημικοί Παράγοντες, κα.

Τα σεμινάρια μπορούν να επιδοτηθούν από το ΛΑΕΚ (0.45%)