ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΑΧΟΥΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ