ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Η παροχή υπηρεσιών Μηχανικού Επίβλεψης εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων  που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία  (Β.Δ 16-3-50 και 4-11-53 και Π.Δ. 902/75) και η υποχρέωση αναφέρεται στην απόφαση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης σας.

Ο  Μηχανικός Επίβλεψης έχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διότι έχει μεγάλη ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων της άδειας λειτουργίας, οι οποίες αφορούν θέματα :

  • Επίβλεψης σωστής λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Επίβλεψης σωστής λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού υποστήριξης
  • Ασφάλειας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
  • Πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων
  • Τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας (απόβλητα, επίπεδο θορύβου κλπ)
  • Τήρησης των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων