ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πιστοποιήσεις του κανονιστικού τομέα (ανελκυστήρες, γερανογέφυρες , Κλαρκ , δοχεία πίεσης, ατμολέβητες ,ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ  κλπ)