ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO

Η εταιρία μας με την πολυετή εμπειρία και τα εξειδικευμένα Στελέχη που διαθέτει στην εκπόνηση μελετών κατά τα διεθνή & εθνικά πρότυπα αναλαμβάνει με πολύ μικρό κόστος την ετήσια υποστήριξη των συστημάτων σας:

·         προκειμένου η εταιρία σας να είναι προετοιμασμένη να δεχθεί με επιτυχία τις ετήσιες επιτηρήσεις από τους φορείς πιστοποίησης, χωρίς επιπλέον κόστος φορέα

·         να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη βελτίωση των διαδικασιών σας

·         να ενισχύσει την εφαρμογή του Συστήματος μέσω τακτικών ουσιαστικών λειτουργικών ελέγχων

·         να εκπαιδεύει το προσωπικό στην εφαρμογή του συστήματος.